Să înveţi să predai cunoştinţe pe cale digitală

Cum a creat resortul desfacere baza pentru platforma de instruire a firmei Rauch

Atât uzinele şi filialele proprii cât şi partenerii de desfacere din întreaga lume aduc un aport esenţial la succesul firmei Rauch în ansamblu, au generat însă şi o problemă: cum să predai altora cunoştinţele necesare? Deosebit de acută era această problemă în domeniul desfacerii produselor, căci aici trebuie să faci faţă de mai multe ori pe an unor noi produse, unor noi prezentări şi unor noi promoţii.

Ca soluţie a acestei probleme, resortul de desfacere a dat în anul 2010 semnalul de start pentru „Rauch-Online-Sales-Academy“: în fapt pe atunci un simple website cu documentaţie şi video-uri de instruire în care se explicau toate argumentele utilizabile pentru desfacerea produselor Rauch. În curând la Academy au început să participe cu teme proprii şi alte resorturi ale întreprinderii. Astfel au decurs lucrurile până în anul 2018.

Metodele de predare-învățare frontală nu sunt încununate de succes
Prima euforie ce cuprinsese resortul de desfacere în legătură cu a sa Academy se cam răcise în decursul timpului. Oricâtă creativitate s-ar fi investit în elaborarea documentaţiei şi a videourilor, ele rămâneau mijloace didactice ale unei predări şi învăţări frontale şi nu se dovediseră în stare să confere cursanţilor cunoştinţele necesare. Ceea ce lipsea era interacţiunea dintre instructor şi instruit. Din păcate pentru realizarea acestui deziderat esenţial nu dispuneam în cadrul firmei de un sistem adecvat.

Existau însă conturi particulare pe Skype. Cei mai mulţi dintre primii participanţi la primele webinare nu tocmai oficiale au fost entuziasmaţi: prin metoda aceasta se puteau primi în sfârşit informaţii actuale. În sfârşit se puteau primi în timp real răspunsuri la întrebări. Acesta este modul în care trebuie să funcţioneze învăţarea digitală.

Sub imboldul avântului conferit de succesele astfel înregistrate, la Rankweil s-a consolidat continuu oferta de webinare. Nu după mult timp, resortul IT al societăţii a implementat un sistem adecvat de webinare. Astfel că în prezent Rauch-Academy este platforma centrală de instruire şi perfecţionare profesională din întreprindere care oferă practic orice începând cu învăţarea şi perfecţionarea cunoaşterii unor limbi străine, trecând peste instruirile de securitate şi până la Sales Boot Camp cu mai bine de 100 de participanţi.

 

„Cunoaşterea înseamnă suc“: Rauch Academy mijloceşte online şi offline cunoştinţe.