Nauczyć się przekazywania wiedzy drogą cyfrową

Jak dział sprzedaży tworzy podstawę platformy learningowej Rauch

Własne zakłady i filie, a także partnerzy sprzedażowi na całym świecie mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia firmy Rauch. Powstaje tu jednak pewien problem: jak przekazywać niezbędną wiedzę? W sposób szczególny temat ten dotyczy sprzedaży, ponieważ  w tym obszarze wiele razy w roku pojawiają się nowe produkty, prezentacje i promocje.

Jako rozwiązanie Dział Sprzedaży uruchamia w 2010 roku „Rauch-Online-Sales-Academy” – prostą stronę internetową z dokumentami i filmami szkoleniowymi, w którym wyjaśnia się wszystkie argumenty sprzedażowe w odniesieniu do produktów Rauch. Wkrótce inne działy angażują się w „Academy” z własnymi tematami. Tak sprawy toczą się do 2018 roku.

Nauczanie frontalne nie działa
Początkowa euforia związana z „Academy” ulega z czasem znaczącemu ostudzeniu. Mimo całej kreatywności włożonej w przygotowanie dokumentów i filmów, przekaz ma charakter nauczania frontalnego i nie przynosi pożądanych efektów. Brakuje po prostu wymiany między szkolącym i szkolonymi. Niestety firma nie dysponuje odpowiednim systemem.

Są natomiast prywatne konta Skype. Większość z tych, którzy uczestniczą w tych pierwszych, nie do końca oficjalnych webinariach, jest nastawiona entuzjastycznie. Wreszcie uzyskuje się najświeższe informacje. Wreszcie otrzymuje się natychmiast odpowiedzi na pytania. W ten sposób funkcjonuje cyfrowe uczenie się.

Na fali tych sukcesów w Rankweil dalej rozbudowywana jest oferta webinariów. Wkrótce także IT wdraża odpowiedni system w tym zakresie. Dzisiaj Rauch Academy jest centralną platformą learningową w firmie i oferuje wszystko począwszy od szkoleń językowych przez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa aż po Sales Boot Camp z ponad setką uczestników.

„Wiedza jest sokiem”: Rauch Academy przekazuje wiedzę online i offline.