Преминаване към цифрово обучение

Търговският отдел полага основите на платформата за обучение на Rauch

Собствените фабрики и клонове, както и търговските представители по цял свят са определящи за успеха на Rauch, но това създава проблем. Как да се предава нужното знание? Тази тема е особено актуална за търговския отдел, тъй като няколко пъти в годината има нови продукти, представяния и промоции.

За да реши този проблем, през 2010 г. търговският отдел стартира Rauch Online Sales Academy. Опростен уебсайт с обучителни и видео материали, в които се обясняват всички аргументи за продажба за продуктите Rauch. Скоро в академията се включват и други отдели със собствени теми. Нещата остават така до 2018 г.

Неуспех с лекционното преподаване
С времето първоначалната еуфория около академията, обзела търговския отдел, значително спада. Колкото и творческа енергия да влагат в оформлението на обучителните и видео материали работещите там, всичко остава „лекционно преподаване“ и не се постигат желаните учебни ефекти. Просто липсва двупосочен контакт между обучител и обучавани. За съжаление фирмата няма система за това.

Но има частни акаунти в Skype. Повечето хора, които се включват в тези първи, не съвсем официални уебинари, са въодушевени. Най-накрая се получава наистина актуална информация. Най-накрая се получават незабавни отговори на въпросите. По този начин функционира дигиталното обучение.

Окрилени от тези успехи, в централата в Ранквайл увеличават предлаганите уебинари. Скоро ИТ отделът внедрява подходяща система за уебинари. Днес Rauch Academy е централната обучителна платформа в предприятието и предлага всичко – от езиково обучение и инструктаж по сигурност до тренировъчен лагер за специалисти по продажби с над 100 участници.

 

„Знанието е сила“: Rauch Academy разпространява знание онлайн и офлайн.