Nový domov pre strom Rauch

V roku 2012 vzniká „údolie značky Rauch“

Strom Rauch sa v priebehu pár mesiacov stal silným symbolom zastrešujúcej značky. Vynorila sa však otázka, kde má korene? Vtedajšia reklamná agentúra vytvorila v roku 2012 ako odpoveď na túto otázku údolie značky Rauch – nový domov stromu Rauch a všetkých produktov firmy. „Údolie Rauch nie je žiadne konkrétne miesto, ide o metaforické stelesnenie čistej prírody, z ktorej pochádzajú naše produkty“, ozrejmuje Daniel Wüstner. „Je to symbol túžby po zdravom svete. To, že naša domovina vyzerá ako údolie Rauch, je, samozrejme, príjemná náhoda.“

Nový domov pre strom Rauch: predstavenie mýtického údolia značky Rauch sprevádzala silná kampaň.