Mošt: první trendový produkt

Rauch investuje do nové metody pro výrobu té nejlepší šťávy

Od poloviny dvacátých let 20. století se stal mošt velmi populárním tématem í ve Vorarlbersku. Ovocnářské spolky a zemský spolek „Volkswohl“ (Blaho lidu) organizovaly v mnoha obcích kurzy o nových metodách. Nezkvašená šťáva otevřela pěstitelům ovoce nové možnosti odbytu a zároveň sloužila jako zbraň v boji proti rozšířenému alkoholismu. 

Také Rauch brzy vyráběl mošt – obvyklou tepelnou cestou. Plnili horkou šťávu do speciálně upravených dřevěných sudů a v zimě ji prodávali. Spokojeni s kvalitou výsledného moštu ovšem Franz Josef a jeho synové nebyli. Tepelná úprava znehodnocovala chuť.

Lepší metodu objevili na počátku třicátých let ve Švýcarsku. Böhiho metoda činí přefiltrovanou šťávu trvanlivou pomocí oxidu uhličitého a díky skladování v tlakových nádobách – a zachovává v ní všechno dobré. Tento postup byl sice dražší než všechny ostatní, ale sliboval tu nejlepší šťávu. A navíc: v Rakousku byl téměř neznámý. V roce 1933 uvedl Rauch do provozu první Böhiho zařízení v Rakousku s pěti tlakovými nádržemi s objemem vždy 5000 litrů. Průzračná jablečná šťáva od Rauchu v lahvích s patentním uzávěrem se stala v následujících letech ve Vorarlbersku a Tyrolsku skutečným bestsellerem.

Takhle vypadala první láhev jablečné šťávy od Rauchu.
Mošt zažil v letech 1926 až 1937 obrovský boom.