Priekopník na poli trvalej udržateľnosti

Prečo bolo zostavenie Správy o trvalej udržateľnosti za rok 2012 pre Rauch hračkou

Firma Rauch sa v roku 2012 stala prvou spoločnosťou vyrábajúcou šťavy, ktorá zdokumentovala všetky opatrenia zamerané na dosiahnutie trvalej udržateľnosti v rozsiahlej správe zostavenej podľa medzinárodných noriem. „Šlo to neuveriteľne rýchlo. Pretože nám vlastne stačilo len zhrnúť to, čo sme už aj tak robili, čiastočne celé desaťročia“, spomína Jürgen Rauch na prípravné práce.
„Naše produkty sú úzko späté s prírodou a my tiež. Preto máme starostlivý a šetrný prístup k zdrojom v krvi: či už ide o udržateľný nákup surovín alebo vytváranie dobrých a zdravých pracovných podmienok, investície do zariadení s čo najväčšou energetickou účinnosťou alebo vývoj optimálneho kolobehu recyklácie našich obalov.“

 

Trvalá udržateľnosť sa vo firme Rauch ukrýva takpovediac v šťave: vďaka Správe o trvalej udržateľnosti za rok 2012 sa firma Rauch stala na tomto poli priekopníkom vo svojom odvetví.