Pionier cu sustenabilitate

De ce redactarea în anul 2012 a primului raport de sustenabilitate a fost pentru Rauch un exerciţiu facil

În anul 2012 Rauch a fost  prima întreprindere prelucrătoare de sucuri din fructe care a documentat într-un raport întocmit în conformitate cu standardele internaţionale toate măsurile sale menite să ducă la asigurarea sustenabilităţii. „A mers surprinzător de repede. Întrucât de fapt nu a fost necesar decât să rezumăm ceea ce făceam oricum de un număr de ani încoace, în parte chiar de decenii" îşi aduce aminte Jürgen Rauch, atunci când rememorează lucrările pregătitoare.
"Există o strânsă legătură  nu numai între natură şi produsele noastre ci şi între natură şi noi. Acesta este şi motivul pentru care un management raţional şi responsabil al resurselor de toate felurile ne-a intrat practic în sânge: indiferent dacă achiziţionăm materii prime din surse sustenabile, dacă ne îngrijim de asigurarea unor condiţii de muncă bune şi sănătoase, dacă investim în instalaţii cu o eficienţă energetică cât mai ridicată sau dacă dezvoltăm circuite eficiente de reciclare pentru ambalajele pe care le folosim."

 

 

S-ar putea spune că la firma Rauch sustenabilitatea este o componentă a sucului de fructe: cu raportul său de sustenabilitate redactat în anul 2012 Rauch a fost şi în această privinţă un pionier în cadrul branşei.