Пионери по устойчивост

Лесно изготвяне на доклада за устойчивост на фирма Rauch през 2012 г.

През 2012 г. фирма Rauch става първото предприятие за производство на сок, което документира всички мерки за устойчивост в обширен доклад съгласно международните стандарти. „Изготвянето протече удивително бързо. Всъщност трябваше само да обобщим това, което вече правехме, някои неща от десетилетия,“ спомня си Юрген Раух за подготвителната работа.
„Нашите продукти са тясно свързани с природата, ние също. Затова внимателното и щадящо отношение към ресурсите е в кръвта ни: устойчиво снабдяване със суровини, грижа за добри и здравословни условия на труд, инвестиции в инсталации с възможно най-висока енергийна ефективност, развитие на оптимални затворени процеси за рециклиране на опаковките.“

 

Устойчивостта е, така да се каже, съставка на соковете Rauch. Фирма Rauch е една от първите в бранша, изготвила доклад за устойчивост през 2012 г.