• thumbnail
    Story 4: 1927
    < 1 Minute | 6386

    Iskano: Urne in spretne roke

Iskano: Urne in spretne roke

Najboljše ocene za Rauch

Rauch je znal najboljše sokove izdelati že v 20. letih 19. stoletja. Na deželni razstavi mošta leta 1927 v Dornbirnu je sveži sok iz Rankweila v skupini „Handelsmostereien“ prejel odlične ocene, 16 od 18 točk.