Mladí riadiaci tím, ambiciózny cieľ

Vedenie preberá nová generácia a mení kurz

Po smrti Eduarda Raucha v roku 1962 sa z vedenia podniku stiahol aj Ernst Rauch. Kormidlo prevzala nová, ešte veľmi mladá generácia. Ernstova dcéra Trudi mala 29 rokov, jej brat Erich 27. Eduardov syn Franz mal 22 a jeho brat Roman len 17 rokov. Roman ešte chodil do školy a na to, aby mohol byť oficiálne poverený vedením podniku, musel čakať do dosiahnutia plnoletosti.

Tri staršie deti sa však už celé roky plne zapájali do chodu podniku. Trudi sa od konca 40. rokov venovala účtovníctvu a mzdovej agende. Erich sa od roku 1952 angažoval vo výrobe. Franz podporoval svojho otca pri obchodných úlohách od roku 1958, najmä v oblasti starostlivosti o zákazníkov.

Napriek vývoju v posledných rokoch bola firma Rauch pri nástupe 3. generácie s obratom 12 mil. rakúskych šilingov a 30 zamestnancami podstatne menšia ako iní výrobcovia ovocných štiav. Mladé vedenie sa rýchlo zhodlo: najlepšiu šťavu za najlepšiu cenu dokáže vyrábať len veľký podnik. Všetci štyria teda spoločne vypracovali novú, odvážnu stratégiu: staneme sa č. 1 v Rakúsku.

Nová generácia prevzala v roku 1962 seriózny, ale zároveň veľmi úsporne vedený podnik. S obratom 12 miliónov šilingov a 30 zamestnancami bola firma Rauch podstatne menšia ako iní výrobcovia ovocných štiav.

Rauch 1966 – do celého sveta