Plodné dědictví

Zástupci třetí generace předávají prosperující společnost

Čtyři Rauchové, Trudi, Erich, Franz a Roman, převzali v roce 1962 firmu úspěšnou ve Vorarlbersku a Tyrolsku s méně než padesáti zaměstnanci. Společně se silně angažovanými týmy z ní vybudovali mezinárodně uznávanou značku.

Po více než čtyřiceti letech nastal čas předat kormidlo mladším pokračovatelům. V roce 1998 se Trudi Ludescherová stáhla z operativního obchodu. V roce 2000 ji následoval její bratr Erich. V roce 2004 se Jürgen Rauch přestěhoval z Budapešti do Rankweilu a rok se pod vedením svého otce Franze zapracovával do obchodních oblastí firmy. V roce 2005 pak tuto pozici převzal. Roman Rauch, nejmladší ze čtyř sourozenců, předal své úkoly v roce 2009.

Tito zástupci třetí generace jsou dodnes velmi úzce spjati se společností a spolupracují v oblasti rodinné nadace.