Nová doba, nová strategie

Jak se v Rankweilu přizpůsobili rychlému světu zítřka

„Jíst a pít se musí pořád.“ To bylo krédo zakladatelů firmy v roce 1919. Navzdory „bezpečnému podnikání“ byly důsledky celosvětové hospodářské krize patrné v roce 2008 i v Rauchu. Zvláště ve východní Evropě.

Přesně na to si Jürgen Rauch a jeho manažerský tým vzpomněli, když začali v roce 2010 nově vytyčovat směřování společnosti. Svět je globálně propojený, trendy se mění stále rychleji: takhle velkou společnost je nutno řídit mnohem šířeji než dosud.

Vedoucí tým se několik měsíců opakovaně scházel s odborníky, aby společně vypracovali strategii pro budoucnost pod heslem „Rauch 2020". Jürgen Rauch: „Šlo nám o skutečnou udržitelnost, o posílení naší přítomnosti na trhu. Jednalo se o digitalizaci a o to, jak můžeme interně ještě úžeji spolupracovat, abychom mohli ještě pružněji reagovat na okolní svět. Během rozhovorů jsme vytvořili skvělou otevřenou atmosféru, která nám umožnila společnou, jasnou orientaci. Dnes vidíme, že jsme s našimi tehdejšími nápady udělali trefu do černého.“

 

Příklad ze „Strategie 2020“:
expanze do čerstvých šťáv s produkty Juice Bar od Rauchu