Plodna baština

Predstavnici treće generacije predaju preduzeće u procvatu

Četvoro Rauchovih Trudi, Erich, Franz i Roman su 1962. preuzeli jedno preduzeće sa gotovo 50 radnika, uspešno u Vorarlbergu i Tirolu. Zajedno sa veoma predanim timovima, razvili su ga u međunarodno poznati brend.
Nakon više od 40 godina polako je došlo vreme da se kormilo preda mlađima. Već 1998. Trudi Ludescher se povukla iz operative. 2000. sledio je njen brat Erich Rauch. 2004. Jürgen Rauch se preselio iz Budimpešte u Rankweil i godinu dana se, u pratnji svoga oca Franza, obučavao u komercijalnim oblastima poslovanja preduzeća. 2005. je i preuzeo njegovu poziciju. Roman Rauch, najmlađi od njih četvoro je svoje dužnosti predao 2009.

Predstavnici treće generacije su do danas vrlo usko povezani sa preduzećem i u okviru porodične fondacije imaju snažan uticaj u mnogim oblastima.