Plodné dedičstvo

Zástupcovia 3. generácie odovzdávajú prekvitajúci podnik

Keď štyria Rauchovci – Trudi, Erich, Franz a Roman – prevzali v roku 1962 podnik, ktorému sa darilo vo Vorarlbersku a Tirolsku, pracovalo v ňom len približne 50 zamestnancov. Spolu so zanietenými tímami z neho vybudovali medzinárodne známu značku.

Po vyše 40 rokoch nastal pomaly čas odovzdať kormidlo mladšej generácii. Trudi Ludescherová sa stiahla z operatívneho riadenia už v roku 1998. Jej brat Erich Rauch ju nasledoval v roku 2000. V roku 2004 sa Jürgen Rauch presťahoval z Budapešti do Rankweilu a počas jedného roka sa za pomoci svojho otca Franza zapracovával do obchodných oblastí podniku. V roku 2005 potom nastúpil na jeho pozíciu. Roman Rauch, najmladší zo štyroch súrodencov, odovzdal svoje povinnosti v roku 2009.

Predstavitelia 3. generácie sú dodnes úzko spätí s podnikom a v rámci rodinnej nadácie vo veľkej miere ovplyvňujú fungovanie rozsiahlych úsekov.