След 2010 г. ‒ на пълна скорост

Нова стратегия: по-мащабно, по-смело, по-бързо

В епохата на интернет, смартфоните и другите технологии – всичко се ускорява неимоверно. В глобалното село невероятно бързо се променят и тенденциите в областта на напитките. Ръководният екип подготвя подходяща стратегия за това: фирма Rauch се приспособява по-мащабно, по-бързо и по-смело. През 2012 г. е отворен първият бар за плодови сокове във Виена. Предприятието прави големи инвестиции в собствена мрежа от производствени обекти в местата, където се отглеждат плодовете. Първокласен сок може да се произвежда, когато има контрол върху всички етапи – от прибирането на плодовете до пълненето на бутилката. Увеличават се и изискванията на различните пазари, а с тях се увеличава и асортиментът.