Оперативно сътрудничество

Производствените екипи на фирма Rauch се учат да си сътрудничат по-добре.

Съществен фактор за успеха на фирма Rauch е постоянното високо качество на всички продукти. А това е заслуга на производствените екипи в отделните фабрики. „В собствената си фабрика всички екипи работеха прекрасно и с право се гордееха с това“, спомня си ръководителят на производството Харалд Крамер. „Само с обмена помежду им ... просто не се получаваше. Затова стигнахме до там да откриваме повторно колелото.“ През 2011 г. Крамер разбира, че е крайно време това да се промени. Проблемът може да се реши, ако хората се срещнат.

И така той кани 15 водещи служители от всички фабрики за пълнене на тридневна оперативна среща във Форарлберг. Вместо плътно натоварена програма, всеки ръководител получава 1 – 2 часа, за да обсъди интересуващите го теми с колегите. Успоредно с това има по-свободна обща програма, посещение във фирма Alpla и много полезни разговори. Оттогава такива работни срещи се провеждат всяка година на различно място.

След първата среща през 2011 г. между фабриките се установява постоянен обмен на знания и служители. Хората се учат взаимно и си помагат. Крамер разказва: „Когато в една фабрика бъде доставена нова линия за пълнене, а друга фабрика вече работи с такава, колегите с опит поемат обучението. Няма друго по-практично и лесно решение.“ И една подробност между другото: в този редовен обмен участват и производствени екипи на партньорите и лицензиантите. Поради тази причина напитките с марка Rauch имат еднакъв вкус навсякъде по света.

 

Срещите на живо са за предпочитане пред електронните писма: ръководителите на производството във всички фабрики работят в тясно взаимодействие и се учат един от друг.