2010-te: Brzina

Nova strategija: šire, hrabrije, brže

Internet, pametni telefoni i dr. radikalno ubrzavaju svijet. U takvom globalnom selu i trendovi u pogledu napitaka mijenjaju se strelovitom brzinom. Menadžment prilagođuje strategiju takvom razvoju: Rauchovo poslovanje postaje šire, brže i hrabrije. U 2012. u BEČU se otvara prvi bar za sokove. Poduzeće intenzivno ulaže u vlastitu mrežu proizvodnih lokacija u područjima uzgoja voća. Najbolji sok dobiva se kada se dobro vlada svakim korakom, od voćke pa do gotovog soka u čaši. Rastu i zahtjevi na pojedinim tržištima, a asortiman se širi i širi.