Изворът на младостта за традиционния продукт

Фирма Rauch преоткрива студения чай в Централна и Източна Европа

За успешното пласиране на качествени продукти на международния пазар понякога е необходима интуиция. Хубав пример за това е студеният чай на фирма Rauch. От пускането му на пазара през 1993 г. това е един от най-силните продукти в асортимента с над 20 години присъствие, включително в Унгария и други страни от Източна Европа. Но след 2010 г. класическият продукт на Rauch е подложен на все по-голям натиск в този регион. От едната страна са международните концерни с огромни бюджети, от другата – многобройните местни „марки“, които привличат с ниски цени.

През 2017 г. се взема решение за изцяло ново позициониране на студения чай на Rauch – по-младежки, по-напорист. С цветен дизайн, много емоционална реклама и под собствена, нова марка: Rauch MyTea. Радикалното подмладяване на традиционния продукт се получава и фирма Rauch отново отбелязва растеж на този пазар.

 

Младежки, напорист и цветен: студеният чай на Rauch става Rauch MyTea в Източна Европа.