Ново време, нова стратегия

Ранквайл напипва пулса на забързания утрешен свят

„Без храна и напитки не може“ – това е веруюто на основателите на фирмата през 1919 г. Макар и „сигурен бизнес“, през 2008 г. и във фирма Rauch се усещат последиците от световната икономическа криза. Особено в Източна Европа.

Юрген Раух и неговият екип от мениджъри не забравят това, когато през 2010 г. се заемат да начертаят нов път за развитие на предприятието. Глобално свързан свят, все по-бързо променящи се тенденции: ето защо ръководството на една толкова голяма фирма трябва да подхожда много по-широкомащабно и всеобхватно от досега.

В продължение на няколко месеца ръководният екип разговаря с експерти, за да разработи стратегия за бъдещето под мотото „Rauch 2020“. Юрген Раух си спомня: „Всъщност ставаше въпрос за истинска устойчивост, за засилване на присъствието ни на пазара. Ставаше въпрос за цифровизация и за възможностите да подобрим работата ни вътре във фирмата и същевременно да реагираме по-гъвкаво на външните условия. При разговорите се установи прекрасен, открит диалог, което направи възможно да определим заедно ясна посока. Днес разбираме, че благодарение на тогавашните ни идеи сега сме на прав път.“

 

 

Пример от „Стратегията 2020“: експанзия в сегмента на фрешовете с бара за плодови сокове Rauch