От регионална дейност към доставки по света: смели решения и нови пазари

Фирма Rauch отново е сред първите, разпознали следващата тенденция на развитие. Нови търговски организации, като веригите ADEG, Spar и Billa, променят радикално търговията от края на 50-те години. Rauch смело се доверява на тези нови партньори. През 1962 г. кормилото поема следващото поколение. Ерих, Труди, Франц и Роман залагат изцяло на растеж в Австрия и на международния пазар. Те модернизират процесите, предлагат на пазара не само сок, но и концентрати. Въпреки икономическата криза през 70-те години, те установяват търговски отношения по цял свят и навлизат успешно дори в Арабския свят.