Operacja kooperacja

Jak zespoły produkcyjne Rauch uczą się lepiej ze sobą współpracować.

Kluczowym czynnikiem sukcesu firmy Rauch jest niezmiennie wysoka jakość wszystkich produktów. I jest ona zasługą zespołów produkcyjnych w poszczególnych zakładach. „Wszystkie zespoły dokonały w ramach własnych zakładów wspaniałych rzeczy i całkiem słusznie były z tego powodu dumne”, wspomina kierownik produkcji Harald Krammer: „Tylko wzajemna wymiana... ta z początku po prostu nie wychodziła. Wciąż wyważaliśmy otwarte drzwi”. W 2011 r. Krammer uznaje, że czas to zmienić. Rozwiązanie: doprowadzić do spotkania ludzi.

Zaprasza zatem 15 pracowników ze wszystkich rozlewni na 3-dniowy „Operations Meeting” do Vorarlbergu. Zamiast pełnej agendy każdy z menedżerów otrzymuje od jednej do dwóch godzin czasu, aby omówić własne kwestie z kolegami. Ponadto przewidziano luźny program ramowy, wizytę w firmie Alpla i wiele dobrych dyskusji. Te spotkania robocze odbywają się od tego czasu dorocznie w innym zakładzie.

Od czasu pierwszego spotkania w 2011 roku ma miejsce stała wymiana wiedzy i personelu. Pracownicy uczą się od siebie nawzajem i pomagają sobie. Krammer: „Gdy zakład A otrzymuje nową linię rozlewniczą, z którą zakład B ma już doświadczenie, doświadczeni koledzy przejmują szkolenie. Nie da się bardziej praktycznie i prościej”. Szczegół na marginesie: w tej ożywionej wymianie biorą także udział zespoły produkcyjne partnerów kooperujących i licencyjnych. I to również jest powodem, dla którego Rauch wszędzie na świecie smakuje tak samo dobrze.

 

Spotkania są lepsze niż e-maile: Osoby odpowiedzialne za produkcję we wszystkich zakładach ściśle współpracują i uczą się od siebie nawzajem.