Operácia kooperácia

Ako sa výrobné tímy Rauch naučili lepšie spolupracovať

Zásadným kľúčom k úspechu firmy Rauch je konštantne vysoká kvalita všetkých produktov. Za tú vďačí firma výrobným tímom v rozličných závodoch. „V rámci vlastnej prevádzky odvádzali všetky tímy úžasnú prácu, na ktorú boli právom hrdé“, spomína vedúci výroby Harald Krammer: „No vzájomná výmena skúseností... jednoducho stále viazla. Stále sme žili v predstave, že si môžeme dovoliť vynájsť koleso dvakrát.“ V roku 2011 sa Harald Krammer rozhodol, že je najvyšší čas to zmeniť. Jeho riešenie: dať ľudí dokopy.

Preto pozval 15 vedúcich pracovníkov všetkých plniacich závodov na 3-dňový prevádzkový míting do Vorarlberska. Namiesto preplneného programu dostal každý vedúci závodu 1 – 2 hodiny na prediskutovanie vlastných tém s kolegami. Súčasťou akcie bol uvoľnený sprievodný program, návšteva firmy Alpla a mnoho prínosných rozhovorov. Tieto pracovné stretnutia sa odvtedy uskutočňujú každý rok na inej pobočke.

Od prvého stretnutia v roku 2011 sa medzi závodmi udomácnila neustála výmena poznatkov a pracovníkov. Učíme sa jeden od druhého a pomáhame si. Krammer: „Ak dostane závod A novú plniacu linku, s ktorou má závod B už skúsenosti, postarajú sa skúsenejší kolegovia o školenie. Praktickejšie a jednoduchšie to už nejde.“ Mimochodom: do čulej výmeny skúseností sa zapájajú aj výrobné tímy spolupracujúcich a licenčných partnerov. To je tiež jeden z dôvodov, prečo chutia produkty Rauch všade na svete rovnako dobre.

 

Stretnutia sú lepšie ako e-maily: vedúci výroby všetkých závodov navzájom úzko spolupracujú a učia sa jeden od druhého.