Sočna strast sakupljanja

Kako je Rauch instalirao prvu PET reciklažu

Jasno, PET flaše su lagane i praktične i zbog toga tako omiljene kod kupaca. Manje je jasno: I ekološki posmatrano one imaju svoje vrline, jer se naime teoretski mogu 100%  reciklirati – ako se sakupljaju prema vrstama.

Da to ne bi ostala samo teorija, Rauch je neposredno pre prelaska u novi milenijum preuzeo pionirsku ulogu i za plan održivosti pridobio još četiri velika proizvođača pića iz Austrije. Konkurenti su zajednički razvili projekat „Pet2Pet“, kako bi poboljšali recikliranje flaša. Pogon u Müllendorfu u Burgenlandu preuzela je  2007. zajednički osnovana „Pet2Pet Recycling Austrija d.o.o“   – kao jedna od prvih firmi te vrste u Evropi. I do danas ovo je jedno preduzeće za primer. 

 

Od 2007 se stara o reciklaži PET flaša, Pet2Pet Recycling u Müllendorfu.

 Flaše za najmlađe Rauch marke, proizvedene od 100% recikliranog materijala.