Šťavnatá zberateľská vášeň

Ako firma Rauch iniciovala prvú recykláciu PET fliaš

Jasné, PET fľaše sú ľahké a praktické, a preto ich kupujúci tak obľubujú. Menej zrejmá je však skutočnosť, že majú aj silné stránky, čo sa týka ekológie, pretože sú teoreticky 100 % recyklovateľné, ak sa teda úplne separujú.

Aby tento fakt neostal iba v teoretickej rovine, ujala sa firma Rauch krátko po prelome tisícročí úlohy priekopníka a do svojej agendy trvalej udržateľnosti sa jej podarilo zapojiť aj štyroch ďalších veľkých výrobcov nápojov v Rakúsku. Konkurenti spoločne vytvorili projekt „Pet2Pet“ zameraný na zlepšenie recyklácie fliaš. V roku 2007 spustila prevádzku spoločne založená spoločnosť „Pet2Pet Recycling Österreich GmbH“ v Müllendorfe v Burgenlande ako jedna z prvých firiem svojho druhu v Európe. A dodnes funguje ako ukážkový podnik.

 

Od roku 2007 zabezpečuje recykláciu PET fliaš – Pet2Pet Recycling v Müllendorfe.  

Fľaše najmladšej značky firmy Rauch vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu.