Sočna strast zbirateljev

Kako je Rauch spodbudil prvi krog PET

Seveda so plastenke PET lahke in priročne, zato pa tudi priljubljene pri kupcih. Manj jasno pa je: prednosti imajo tudi v ekološkem smislu, kajti teoretično jih je mogoče 100-% reciklirati, če se jih zbira in razvršča.

Da to ne bi ostalo samo v teoriji, je Rauch tik pred prehodom v novo tisočletje prevzel pionirsko vlogo in k trajnostnostnemu načrtu s seboj popeljal še štiri druge velike proizvajalce pijač v Avstriji. Konkurenti so skupaj razvili projekt „Pet2Pet“, s katerim bi izboljšali življenjski krog plastenk. Leta 2007 je začelo obratovati skupaj ustanovljeno podjetje „Pet2Pet Recycling Österreich GmbH“ v Müllendorfu na Gradiščanskem – kot prvo tovrstno podjetje v Evropi. In še danes je podjetje za zgled.

 

Od leta 2007 skrbi za krogotok plastenk PET, Pet2Pet Recycling v Müllendorfu. 

Plastenke najmlajše blagovne znamke Rauch, izdelane iz 100-% recikliranega materiala.