Soczysta pasja letnia

Jak Rauch inicjuje pierwszy obieg PET

Butelki PET są oczywiście lekkie i praktyczne i z tego powodu tak popularne wśród kupujących. Mniej oczywiste: także z punktu widzenia ekologii mają swoje mocne strony, ponieważ teoretycznie w 100% można je poddać recyklingowi – jeśli są gromadzone w sposób posegregowany.

By nie pozostawało to teorią, wkrótce po nastaniu nowego tysiąclecia firma Rauch przyjmuje pionierską rolę i na pokład zabiera czterech innych dużych producentów napojów w Austrii – agendą jest zrównoważony rozwój. Konkurenci opracowują wspólnie projekt „Pet2Pet” w celu poprawy obiegu butelek. W 2007 roku wspólnie stworzona spółka „Pet2Pet Recycling Austria GmbH” rozpoczyna działalność w Müllendorfie w Burgenlandzie – jako jedna z pierwszych tego typu firm w Europie. I do dnia dzisiejszego jest modelowym przedsiębiorstwem.

 

Dba od 2007 roku o obieg PET – Pet2Pet Recycling w Müllendorfie. 

Butelki najnowszej marki Rauch wykonane w 100% z materiałów z odzysku.