Nove marketinške ideje

Nove trgovske verige so bliskovito rasle. Modernizirale so logistiko in uvedle nove trženjske ideje. Ena od njih je bila, da so prodajali izdelke pod lastnim imenom, tudi sadne sokove. Za mnoge proizvajalce je bilo to takrat nekaj nepojmljivega. Rauch je deloval bolj partnersko: od poznih 60. let Rauch polni za partnerske trgovce, vendar po drugih recepturah.

V ponudbi sadnih sokov Spar konec 60. let 20. stoletja je podjetje prvič predstavilo sokove pod svojo blagovno znamko, polnil pa jih je Rauch. Takrat je bilo še vse v steklenicah.