Diminuarea frauduloasă care de fapt nu a avut loc.

O procedură de drept vamal se întinde peste ani şi confirmă în cele din urmă corectitudinea noastră<br />

Datorită echipamentelor tehnologice de cea mai bună calitate cu care se echipase, firma Rauch edificase în acei ani o nouă afacere interesantă: înnobilarea concentratelor de suc de fructe. Se cumpăra de exemplu din Ungaria un concentrat normal de suc de fructe care era apoi înnobilat la Rankwell până ce ajungea limpede-lucios, după care era livrat unor parteneri din ţările scandinave. În Europa de atunci, caracterizată de multe frontiere, existau pe acele vremuri proceduri vamale speciale pentru afaceri de acest fel. Aceste proceduri implicau diverse capcane.

Într-o zi la poarta firmei Rauch au bătut reprezentanţii autorităţii de anchete şi cercetări vamale. Apăruse suspiciunea că în materie de înnobilare a sucurilor Rauch ar fi pus în calcul o rată de diminuare tehnologică exagerat de mare. Aşa cel puţin ar fi afirmat într-o plângere un co-competitor. Autoritatea a pornit o procedură fiscală penală care s-a tot întins peste un mare număr de ani. Roman Rauch îşi aduce aminte: "Sub supravegherea autorităţilor s-a făcut în întreprindere fabricarea unor şarje de probă. Rezultatul lor a demonstrat: totul fusese corect. A urmat achitarea." Numai că această soluţie  nu a convenit autorităţii. Deci s-a continuat în faţa celei de-a doua instanţe. Din cauza unor mărunte abateri de formă aceasta a binevoit să dispună o amendă. "Cuantumul amenzii era lipsit de importanţă, dar de data aceasta soluţia nu ne-a convenit nouă. În consecinţă am făcut recurs la instanţa supremă.“ Şi astfel acuzaţia nedreaptă a fost înlăturată.

Afacerea cu concentratele de sucuri s-a dezvoltat bine, astfel că Rauch a achiziţionat în anul 1971 o instalaţie de produs concentrat din cele mai moderne, echipată cu un sistem de recuperare a aromelor.