Nema prijevare na gubitku težine

Carinski postupak proteže se godinama i potvrđuje ispravnost<br />

Zahvaljujući prvorazrednoj proizvodnoj tehnici, Rauch je u onim godinama uspostavio zanimljivo posao – oplemenjivanje koncentrata. Tako bi se npr. u Mađarskoj kupio normalan koncentrat od jabuka koji bi se u Rankweilu oplemenio do sjajno-svijetlog koncentrata koji se isporučivao partnerima u skandinavskim zemljama. U tadašnjoj Europi brojnih granica postojali su posebni carinski postupci za takve poslove koji su, međutim, krili zamku.

Jednog dana Rauch je posjetila carinska inspekcija. Postoji navodno sumnja da tvrtka prilikom oplemenjivanja koncentrata iskazuje preveliki gubitak. Jedan od konkurenata se potužio. Inspekcija je pokrenula financijski kazneni postupak koji se protezao godinama. Roman Rauch se sjeća: „Pod nadzorom su se u tvornici provodili probni postupci obrade koji su jasno pokazali da je sve ispravno. Žalba odbijena.“ No, to inspekciji nije odgovaralo. Druga instanca. Ona je zbog manjih formalnih grešaka izrekla novčanu kaznu. „Iznos je bio zanemariv, no, to nam nije odgovaralo. Dakle, išli smo na najvišu sudsku razinu.“
I konačno smo oslobođeni svih optužbi.

Posao s koncentratima dobro se razvijao, stoga je Rauch u 1971. kupio novo, najmodernije postrojenje za koncentrat s rekuperacijom arome.