Цялостна реконструкция без спиране на работата

Как е създадена основната структура на днешната фабрика в Ранквайл. 

Невероятният успех през последните години ясно показва най-вече острия недостиг на място във фабриката в Ранквайл. До този момент във времето около старата сграда изниква по някое пристроено хале и се добавя закупен парцел. В средата на 80-те години става ясно: „В тази „разраснала се“ структура на сградата вече не е възможно да съществува едно конкурентно предприятие. Ще разрушим старите постройки и ще построим изцяло нови, но работата продължава на пълни обороти.“

Така след внимателно планиране от 1986 до 1988 г. на три етапа е построена днешната сграда. Принципният подход е: първо са преместени производствените линии, после са разрушени старите части на сградите, на тяхно място са построени новите и производствените линии са върнати отново. С много гъвкавост и активно участие на тогавашния екип от производството и ангажираните строители начинанието е доведено до успешен край без съществени проблеми.

 

„Реконструкцията беше най-голямото предизвикателство в професионалния ми живот.“

Ерих Раух


 

Благодарение на отдадените служители фирма Rauch извършва истински подвиг: изгражда почти изцяло отново производството, като едновременно с това продължава да произвежда на пълна мощност