Novostavba za plného provozu

Jak vznikla základní struktura nynějšího podniku v Rankweilu.

 V podniku v Rankweilu se projevil báječný výsledek posledních let především akutním nedostatkem místa. Doposud se kolem dokola starých budov přistavěla tu hala, tam se pořídil pozemek. V polovině 80. let bylo jasné: „V této „narůstající“ struktuře budov již není konkurence schopný provoz možný. Staré strhneme a kompletně přestavíme – ovšem za plného provozu.“

Pečlivým naplánováním tak od roku 1986 do roku 1988 vznikla ve 3 fázích stavby dnešní budova. Princip: Nejprve se přeložily výrobní linky, pak se strhly staré části budovy, přestavělo se a výrobní linky se zase přeložily zpět. S velkou flexibilitou a velkým nasazením tehdejšího výrobního týmu a zúčastněných řemeslníků se záměr podařil bez větších problémů.    

„Přestavba byla největší výzvou mého profesního života“

Erich Rauch

Díky angažovaným zaměstnankyním a zaměstnancům se Rauchovým povedl mistrovský kousek: výrobu téměř kompletně nově zbudovat a současně při plném zatížení dále vyrábět.