Nova domovina za Rauch drvo

2012 nastaje „Rauch dolina“

Rauch drvo se za nekoliko meseci ustalilo kao snažan simbol marke brenda. Postavilo se pitanje, gde se to drvo nalazi? Kao odgovor 2012 tadašnja reklamna agencija kreirala je Rauch dolinu kao novu domovinu Rauch drveta i svih Rauch proizvoda. „Rauch dolina nije neko posebno mesto već oličenje čiste prirode iz koje naši proizvodi potiču“, priča o tome Daniel Wüstner. „To je simbol čežnje za zdravim svetom. To što naša domovina izgleda kao Rauch dolina, to je naravno jedna lepa slučajnost.“

Nova domovina Rauch drveta: Snažnom kamapanjom uvedena je mistična Rauch dolina.