Nová doba, nová stratégia

Ako sa firma v Rankweili prispôsobila rýchlemu svetu zajtrajška

„Jesť a piť sa musí vždy.“ Tak znelo krédo zakladateľov firmy v roku 1919. Napriek „istému obchodu“ pocítila aj firma Rauch dôsledky svetovej hospodárskej krízy, ktorá vypukla v roku 2008, pričom najviac postihnuté boli pobočky vo východnej Európe.

Jürgen Rauch a jeho manažment to mali na pamäti, keď začali v roku 2010 pracovať na slabinách spoločnosti. Globálne poprepájaný svet, čoraz rýchlejšie meniace sa trendy: v súčasnosti je potrebné viesť takú veľkú firmu oveľa pružnejšie ako doteraz.

Mnoho mesiacov pracoval vedúci tím podniku spoločne s odborníkmi z rôznych oblastí na vývoji novej stratégie do budúcnosti známej pod názvom „Rauch 2020“. Jürgen Rauch: „Cieľom bola skutočná udržateľnosť, vylepšenie našej prítomnosti na trhu. Išlo o digitalizáciu a spôsob, akým môžeme interne ešte užšie spolupracovať, aby sme zároveň dokázali pružnejšie reagovať na požiadavky zvonku. Počas rokovaní vládla skvelá, otvorená atmosféra, ktorá umožnila jasnú spoločnú orientáciu. Dnes vidíme, že sme svojimi vtedajšími nápadmi veľmi dobre odhadli budúci vývoj.“

 

 

 

Príklad zo „Stratégie 2020“:
expanzia do segmentu čerstvých štiav vďaka nápojom Rauch Juice Bar.