Krov od lišća za krovnu marku

Kako je Rauch ponovno završio na drvetu

Široka paleta marki koju je poduzeće izgradilo, imala je svoju cijenu: za više marki potrebno je više reklama. U razdoblju nakon svjetske ekonomske krize u 2007. razmišljalo se o tome kako smanjiti reklamne troškove. Došlo se na ideju da se naglasak stavi na krovnu marku Rauch.

No, kako se to na kreativnom planu može najbolje postići? U tu je svrhu Rauch pozvao nekoliko međunarodnih reklamnih agencija da sudjeluju u kreativnom natječaju na kojem je pobijedila njemačka agencija koja je osmislila, među ostalim, poznatu zelenu jedrilicu za pivo Beck’s.

Došli su na sljedeću ideju: u središte marke ugraditi kao novi elementi „Rauchovo drvo” puno voća. Prva pojavljivanja novog simbola za krovnu marku bila su spektakularna: u reklamnom spotu za sok Bravo Rauchovo drvo s voćem pada s neba i spašava dosadnu zabavu, za sok Happy Day pada ravno u dnevni boravak. Drvo je uskoro pustilo jako korijenje… etablirajući se kao simbol marke Rauch.

Uostalom: Rauchovo drvo nije bio potpuno nov izum: od 1949. već je jednom ukrašavalo fasadu obrta za proizvodnju mošta Rauch u Rankweilu.

 

„Pomoću Rauchovog drveta etabliran je snažan simbol za krovnu marku“