• thumbnail
    Story 79: 2010
    1 Minutes | 4401

    Krov od lišća za krovnu marku

Krov od lišća za krovnu marku

Kako je Rauch ponovno završio na drvetu

Široka paleta marki koju je poduzeće izgradilo, imala je svoju cijenu: za više marki potrebno je više reklama. U razdoblju nakon svjetske ekonomske krize u 2007. razmišljalo se o tome kako smanjiti reklamne troškove. Došlo se na ideju da se naglasak stavi na krovnu marku Rauch.

No, kako se to na kreativnom planu može najbolje postići? U tu je svrhu Rauch pozvao nekoliko međunarodnih reklamnih agencija da sudjeluju u kreativnom natječaju na kojem je pobijedila njemačka agencija koja je osmislila, među ostalim, poznatu zelenu jedrilicu za pivo Beck’s.

Došli su na sljedeću ideju: u središte marke ugraditi kao novi elementi „Rauchovo drvo” puno voća. Prva pojavljivanja novog simbola za krovnu marku bila su spektakularna: u reklamnom spotu za sok Bravo Rauchovo drvo s voćem pada s neba i spašava dosadnu zabavu, za sok Happy Day pada ravno u dnevni boravak. Drvo je uskoro pustilo jako korijenje… etablirajući se kao simbol marke Rauch.

Uostalom: Rauchovo drvo nije bio potpuno nov izum: od 1949. već je jednom ukrašavalo fasadu obrta za proizvodnju mošta Rauch u Rankweilu.

 

„Pomoću Rauchovog drveta etabliran je snažan simbol za krovnu marku“