Щафетно каране на мотокари с препятствия

Фирма Rauch произвежда и едновременно с това строи благодарение на отдадените служители.

Още от началото на 60-те години във фирмата се обръща особено внимание на пълното натоварване на всички съоръжения. Благодарение на отдадените екипи във фабриката успяват да изпълнят това и по времето, когато се изгражда ново или се извършва реконструкция на съществуващо поделение, като например при новата фабрика в Нузидерс.

През лятото на 1995 г. в производственото хале, в склада до него и на целия терен се строи усърдно под ръководството на д-р Роланд Кончин. Но в предната третина на халето, преградено с огромна, предпазваща от праха завеса, на две производствени линии час след час от лентата се подават 120 000 пълни кенчета. Това става възможно най-вече благодарение на уменията и търпението на мотокаристите. В продължение на месеци именно те сноват в щафетно каране с препятствия между производственото хале и склада.

Мотокар № 1 откарва палето с готовите кенчета на рампата на производственото хале. Там, на по-ниския с 40 см чакълест път между сградите го поема мотокар № 2, придвижва се няколко метра нататък и сваля палета на края на бетонна вана с дълбочина 2 метра и широчина близо 3 метра. Долу в този изкоп в очакване стои мотокарист № 3 с вдигната вилка, поема палета, обръща се на 180 градуса в тясно пространство и сваля стоката на края на склада. Оттам я поема мотокарист № 4 и я откарва на подходящото място. Истинско постижение! Между другото, рампата за камиони се намира в производственото хале, при товарене щафетата преминава обратно по същия път.

 

Още през лятото на 1995 г., само няколко месеца след придобиването, фирма Rauch започва да пълни кенове в новата фабрика в Нузидерс. Без неуморната работа на мотокаристите това не би било възможно.