Štafetna trka sa preprekama za viljuškare

Kako je Rauch zahvaljujući angažovanim radnicima istovremeno proizvodio i gradio.

Sve pogone što je moguće bolje iskoristiti, na to se kod Raucha izuzetno pazilo od ranih 60-tih godina. Zahvaljujući angažovanim timovima to je u pogonima polazilo za rukom čak i onda kada je Rauch na jednom lokalitetu proširivao ili premeštao proizvodnju. Kao npr. kod novog pogona u Nüzidersu.

U pogonskoj hali, u magacinu tu pored i na čitavom prostoru oko pogona, u leto 1995 pod vođstvom dr. Rolanda Concina još se vredno radilo. Ipak odvojeno ogromnom zavesom za zaštitu od prašine u prednjoj trećini hale, na dve produkcione linije, sat za satom, izlazilo je 120.000 već napunjenih limenki sa trake. To je bilo moguće pre svega zahvaljujući spretnosti i upornosti vozača viljuškara. Između proizvodne hale i magacina oni su naime tokom više meseci apsolvirali trku viljuškara sa preprekama:

Viljuškar 1 vozi paletu sa gotovim limenkama na rampu proizvodne hale. Tamo, na 40 cm dubine postavljenom tucaničnom putu između zgrada preuzima viljuškar 2, vozi par metara dalje i odlaže paletu na ivicu jedne 2 metra duboke i gotovo 3 metra široke betonske kade. Ispod, u ovoj jami, čekao je vozač viljuškara br. 3 sa produženom viljuškom, preuzimao paletu, okretao se na uskom prostoru za 180 stepeni i odlagao robu na ivicu magacina. Odatle ju je viljuškar 4 odnosio na pravo mesto. To je zaista bio vrhunski učinak! Između ostalog: Pošto je u hali za proizvodnju stajala rampa za kamione, ova štafetna trka se prilikom punjenja odvijala istim putem ali u rikverc.

 

Već u leto 1995, samo nekoliko meseci nakon preuzimanja, punio je Rauch limenke u novim pogonima u Nüzidersu. Bez neumornog angažovanja vozača viljuškara to ne bi bilo moguće.