Нови маркетингови идеи

Новите търговски вериги се разрастват стремително. Те модернизират логистиката и въвеждат нови идеи за маркетинг. Сред тях е продажбата на продукти под собствено име, вкл. плодови сокове. За много производители това било немислимо тогава. Фирма Rauch обаче е готова да партнира. От края на 60-те години във фабриката се пълнят сокове за търговските партньори, но по други рецепти.

В края на 60-те години в асортимента си от плодови сокове веригата Spar за първи път представя сокове под собствена марка, произведени от Rauch. По това време всички напитки са в стъклени бутилки.