Nowe pomysły marketingowe

Nowe sieci handlowe szybko rosną. Modernizują logistykę i tworzą nowe koncepcje marketingowe. Jedna z nich: produkty sprzedaje się pod własną nazwą, nawet soki owocowe. Dla wielu producentów jest to nie do pomyślenia. Firma Rauch działa w sposób bardziej partnerski. Od końca lat 1960-tych firma Rauch dostarcza soki dla partnerów handlowych, ale soki te produkowane są w oparciu o inne receptury.

Pod koniec 1960 roku firma Rauch po raz pierwszy prezentuje soki pod własną marką w ramach asortymentu soków owocowych Spar. Soki butelkowane są przez firmę Rauch. Soki sprzedaje się tylko w butelkach szklanych.