Nova marketinška ideja

Novi trgovinski lanci su snažno rasli. Oni su modernizovali logistiku i ustanovili nove marketinške ideje. Jedna od njih je bila: prodaja proizvoda pod sopstvenim imenom, takođe i voćnih sokova. Za mnoge proizvođače je to nekada bilo nezamislivo. Rauh je na ovo reagovao partnerski: Od kasnih 60-tih Rauch je za trgovinske partnere punio sok, ali svakako sa drugačijom recepturom.

U Spar asoritmanu voćnih sokova krajem 1960-tih godina ovo preduzeće je najpre predstavljalo sokove pod sopstevnom markom, punjeno od strane Raucha. Nekada su svi sokovi bili u staklenim flašama.