Няма нарушения

Продължила с години митническа процедура доказва пълна изрядност

Благодарение на първокласната производствена техника фирма Rauch започва интересен бизнес – подобряване на концентрати. Например купува се обикновен ябълков концентрат от Унгария, подобрява се в Ранквайл до сок с искрящ цвят и се доставя на партньори в скандинавските страни. В тогавашна Европа с много граници за подобни сделки имало специални митнически процедури. В тях имало скрити капани.

Един ден във фирма Rauch се обажда митнически следовател. Съществува подозрение, че фирмата отчита твърде висок процент загуба при подобряването на концентратите. Подадена е жалба от конкурент. Органът започва финансово-наказателно производство, което се проточва с години. Роман Раух си спомня: „Във фабриката се проведе контролна преработка под надзор. Тя доказа ясно, че всичко е изрядно. Няма нарушения.“ Но органите не са съгласни. Втора инстанция. Тя постановява глоба заради малки формални пропуски. „Размерът на глобата беше незначителен, но не бяхме съгласни. Ето защо отнесохме въпроса до върховната инстанция.“
И накрая обвинението отпада.

Бизнесът с концентратите се развива добре. Поради това през 1971 г. фирма Rauch купува нова, най-съвременна инсталация за концентрати с възстановяване на аромата.