С мисъл за семействата: дела, а не само думи

Фирма Rauch е инициатор за откриването на детска ясла в Ранквайл, която се ползва от служители на няколко предприятия

Всъщност тя би искала да се върне скоро на работа, но няма кой да се грижи за близнаците ѝ – оплаква се служителка в отпуск по майчинство преди няколко години в разговор с началника на отдел „Човешки ресурси“ Матиас Линдер. Да, да обичаш едновременно и работата, и децата си, не е толкова лесно във Форарлберг. Особено ако децата не са навършили 3 години.

Това трябва да се промени, мисли си Линдер и обсъжда ситуацията с община Ранквайл и детските заведения в региона. Оказва се, че общината просто не успява да се справи сама със ситуацията.

Но с общи усилия ще се намери решение. Тъй като проблемът засяга и родители, работещи в други предприятия от региона, в лицето на Hirschmann, Spectra Physics и Volksbank Линдер търси и намира достатъчно съмишленици за своя проект за обща детска ясла. Решението е всяко предприятие да поеме част от разходите, а общината да реализира проекта.

През 2014 г. екипът на новата детска ясла на Хаделдорфщрасе посреща първите деца на служители от четирите предприятия. Заведението е отворено целогодишно от 7,30 до 18,00 ч. в работните дни. Днес там опознават света 16 деца, за които се полагат много добри грижи. През 2020 г. е открита втора група в Бредерис.

 

Съвместяването на професионалните и семейните ангажименти е на първо място по значение във фирма Rauch. Ето защо в Ранквайл има детска ясла за служители от няколко предприятия.