Kako je nastao Rauch logo

Onome ko želi da se pozicionira kao jaka marka potreban je jedinstveni zaštitni znak. Marku „Rauch“ iskazanu rečima registrovao je već 1965 mladi rukovodeći tim. Prvi logo marke Rauch nastao je 1972 – karakteristike: stilizovana voćka sa listom i zajedno napisano „AU“. Uvođenjem Happy Day i Bravo krajem 1970-tih godina, Rauch je dalje razvijao svoj logo: Kako bi na ovim pakovanjima dobro došao do izražaja, od tada se voćka i natpis prezentuju u do danas tipičnom žutom ovalnom obliku uokvirenom crvenom linijo.