Nikakav gubitak, nikakvo nepošten biznis

Carinski postupak se otezao godinama i potvrdio je korektno poslovanje<br />

Zahvaljujući prvoklasnoj tehnici proizvodnje Rauch je tih godina izgradio jedan interesantan posao – oplemenjivanje koncentrata. U Mađarskoj je npr. kupovan normalan koncentrat soka od jabuke, on se oplemenjivao u Rankweilu do najfinijeg mogućeg oblika i slao partnerima u Skandinaviji. U nekadašnjoj Evropi, u kojoj je postojalo mnogo granica, za takav posao su postojali posebni carinski postupci. Veoma komplikovani.

Jednoga dana su se Rauchu javili carinski istražitelji. Postojala je sumnja da Rauch kod oplemenjivanja koncentrata obračunava preveliki gubitak. Na to se žalila izvesna konkurentska firma. Organi vlasti su poveli kazneni finansijski postupak koji se vodio dugo godina. Roman Rauch se seća: „U fabrici se pod nadzorom obavljala obrada uzoraka. Ona je jasno pokazala: sve je bilo korektno. Oslobađajuća presuda.“ To organima vlasti nije odgovaralo. Druga instanca. Zbog malih formalnih grešaka izrečena je novčana kazna. „Iznos je bio neznatan, ipak to nam nije odgovaralo. Dakle išli smo do najviše instance.“
I konačno je optužba bila odbačena.

Posao sa koncentratima se dobro razvijao, zbog toga je Rauch 1971 kupio novi, super moderni pogon za koncentrat sa povratnim dobijanjem arome.