„1973 osetili smo: Biće u redu.“

Banka Creditanstalt se pokazala kao veoma dobar finansijski partner za ambiciozne planove preduzeća. Samo 7 godina nakon što je ova velika banka Rauchovima pomogla kod kreditne krize sa poslovnim bankama preduzeća, one su vratile sve kredite. Sada je bilo jasno: Strategija rasta mladog rukovodstva ide napred. Kupci u Austriji i u sve više drugih zemalja cenili su marku Rauch. Sada iz godine u godinu nije rastao samo obrt nego i rezultat. Kapital za dalji razvoj.