Žiadne podvody s úbytkom objemu

Colné vyšetrovanie sa ťahá celé roky a potvrdzuje správnosť postupu

Vďaka špičkovej výrobnej technológii sa v tých časoch zrodil vo firme Rauch zaujímavý obchod – zušľachťovanie koncentrátov. Prebiehalo to tak, že sa napríklad v Maďarsku kúpil klasický jablkový koncentrát, v Rankweili po úprave získal lesklú a svetlú farbu a následne sa dodal partnerovi v Škandinávii. Keďže v tých časoch rozdeľovalo Európu mnoho hraníc, podliehali takéto obchody zvláštnym colným postupom, v ktorých sa skrývalo nejedno úskalie.

Jedného dňa sa vo firme Rauch ohlásila colná inšpekcia. Majú vraj podozrenie, že Rauch si pri úprave koncentrátov odpočítava príliš vysoký úbytok objemu, na čo sa sťažoval jeden z konkurentov podniku. Štátne orgány začali viesť voči firme trestné stíhanie pre finančné podvody, ktoré sa ťahalo dlhé roky. Roman Rauch spomína: „V závode sa pod dozorom uskutočňovali spracovacie skúšky, ktoré jasne preukázali, že všetko je v poriadku. Obvinenie sa nepotvrdilo.“ To sa však nepozdávalo úradom. Postúpili vec vyššej inštancii, ktorá objavila menšie formálne priestupky a udelila firme pokutu. „Šlo síce o nepodstatnú sumu, no s tým sme zase nesúhlasili my. Preto sme sa odvolali na najvyššiu inštanciu.“
Následne bolo obvinenie konečne stiahnuté.

Obchod s koncentrátmi sa vyvíjal dobre. Firma Rauch preto kúpila v roku 1971 nový, najmodernejší stroj na výrobu koncentrátov so zachytávaním aromatických látok.