• thumbnail
    Story 13: 1950s
    < 1 Minute | 4817

    Firemný zájazd začiatkom 50. rokov

Firemný zájazd začiatkom 50. rokov

Firmu Rauch tvoril začiatkom 50. rokov minulého storočia malý, ale príjemný kolektív zamestnancov. Už v tej dobe posilňovali firemné výlety pocit spolupatričnosti. Napríklad aj tento zájazd k Reschenskému priesmyku, ktorý vtedy predstavoval hranicu medzi územím obsadeným Francúzmi a Talianskom a pre bežných cestujúcich bol prakticky neprechodný. No po niekoľkých priateľských slovách pustila pohraničná stráž veselých výletníkov z Rankweilu na skok do talianskych obchodov hneď za závorami.