„V roku 1973 sme to cítili: dokážeme to.“

Banka CA sa ukázala ako veľmi spoľahlivý finančný partner ambicióznych cieľov podniku. Len 7 rokov po tom, čo táto veľká banka pomohla Rauchovcom pri problémoch s úvermi od miestnych bánk, splatila firma všetky svoje dlhy. Teraz bolo jasné: stratégia rastu vypracovaná mladým vedením vychádza. Zákazníci v Rakúsku a v čoraz väčšom počte iných krajín oceňovali značku Rauch. Teraz už z roka na rok nestúpal len obrat, ale aj zisk. To bol kapitál na ďalší rast.