Prvá dekáda 21. storočia v znamení rozmanitosti

Firma Rauch vsádza na rozmanitosť: vďaka konkurencii jej rastú krídla

Firma Rauch sa rýchlo učí obstáť v tvrdej európskej konkurencii: ten, kto chce na rozmanitých trhoch ďalej rásť, musí sám preukázať vlastnú rôznorodosť. Rauch vyvíja čoraz rýchlejšie nové produkty, nové značky a nové obaly. Nové výrobné závody v zahraničí zaisťujú firme blízkosť k dodávateľom a odberateľom. 3. generácia rodiny Rauchovcov postupne odovzdáva kormidlo do rúk nového riadiaceho tímu. No celosvetová finančná kríza z roku 2008 zasahuje aj spoločnosť Rauch a spomaľuje jej celkový rast – našťastie len na niekoľko rokov.