Първо десетилетие от ХХI век: под знака на разнообразието

Вдъхновена от конкуренцията, фирма Rauch залага на пъстротата

В условията на силна конкуренция в Европа фирма Rauch бързо си вади поуки. Който иска да расте на различните пазари, трябва да предлага палитра от разнообразие. Фирма Rauch разработва все по-бързо нови продукти, нови марки, нови опаковки. С новите производствени мощности в други държави фирмата си гарантира близост до доставчиците и клиентите. Третото поколение от семейство Раух постепенно предава управлението на нов ръководен екип. Но световната финансова криза от 2008 г. е изпитание за фирмата и действа като спирачка на растежа, макар и само за няколко години.