2000-te Šarenolikost

Rauch postaje raznolik: Konkurencija inspiriše

U teškoj evropskoj konkurenciji Rauch brzo uči: Ko u šarenolikosti tržišta želi da nastavi da raste mora svoju različitost i da dokaže. Rauch sve brže razvija nove proizvode, nove marke, nova pakovanja. Sa novim proizvodnim pogonima u drugim zemljama, Rauch obezbeđuje blizinu dobavljačima i kupcima. Treća generacija porodice Rauch korak po korak predaje kormilo novom menadžerskom timu. Ipak globalna financijska kriza 2008. primorava Rauch da uspori rast - ali samo na nekoliko godina.